Przejęcie przedsiębiorstw

Jasiek
marzec19/ 2019

Globalizacja i postęp technologiczny sprawiły, że firmy muszą przywiązywać coraz większą wagę do szukania unikatowych i innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym polepszą swoją ofertę, trafiać do nowych klientów oraz zatrzymywać obecnych, oraz dzielnie przeciwstawić się konkurencji. Takie procesy mają wpływ także na rozwój gospodarczy danego kraju.

Procesy przejęcia firm

Przejęcia przedsiębiorstw są bardzo istotnymi procesami mającymi na celu osiągnięcie pewnych celów strategicznych i finansowych. Zwykle wiążą się one z przejęciem mniejszych firm przez większe. Motywy są głównie dystrybucyjne oraz marketingowe.

Innymi powodami, dla których dochodzi do przejęcia firm, są po prostu chęci zwiększenia swojej siły na rynku i konsolidacji zdolności produkcyjnych.

Sposoby przejęcia firm

Aby przedsiębiorstwo zostało przejęte, musi zostać przeprowadzony określony proces, a najczęściej jest to zakup akcji, czyli określonych udziałów firmy albo też zakup aktywów przedsiębiorstwa, czyli całego jego majątku. Można również uzyskać pełnomocnictwo, gdy np. udziałowcy uzyskają prawo do głosu na walnym zgromadzeniu, czy też wskutek prywatyzacji publicznej spółki.

Jednocześnie firma nie zostanie przejęta na skutek likwidacji przedsiębiorstwa, tak samo, jak przejęcie firmy nie powoduje zwolnienia pracowników, choć mogą takowe przypadki się zdarzać z przyczyn ekonomicznych lub organizacyjnych.

Przejęcie firmy krok po kroku

Jednak, aby przedsiębiorstwo zostało przejęte, trzeba ten proces dokładnie zaplanować. Pierwszy krokiem jest określenie celów i kryteriów transakcji na podstawie czynników, które mają przynieść zysk i dlaczego. Kolejnym elementem jest podmiot, który należy przejąć i jego identyfikacja. Trzeba pozyskać jego dane oraz zainicjować spotkania z podmiotami, które chce się przejąć i dojść do wspólnych wniosków. Następnie dochodzi do wyceny podmiotu.

Aby dokonać skutecznej wyceny, trzeba dokonać analizy pod względem finansowym, podatkowym, a także prawnym. Powinno się także uczestniczyć w negocjacjach i przygotować na nie stosowną dokumentację. Ostatecznymi krokami są zaprezentowanie umów, a także zgłoszenie wniosków do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W celu właściwego dokonania transakcji należy rozejrzeć się za specjalistami, którzy pomogą w bezbolesnym przejściu przez takie procesy.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC