Historia przejęć i fuzji

Jasiek
wrzesień22/ 2018

Fuzje i przejęcia firm są znanym już od bardzo dawna zjawiskiem. Pierwsze wzmianki o zaistnieniu tych procesów pochodzą z okolic XIX wieku. Intensywność zachodzenia tych procesów od tamtego czasu ulegała dość znaczącym zmianom.

Pierwsze cztery fale w historii przejęć i fuzji

Okres obejmujący I i II falę zmian rozpoczął się na przełomie XIX i XX wieku, a zakończył w roku 1929. Pierwsza fala koncentracji przedsiębiorstw i kapitału miała miejsce w Stanach Zjednoczonych, po czym powoli, ale systematycznie rozpoczęła rozprzestrzenianie się na Europę. Drugą falę zakończył, a przy tym dał początek trzeciej fali, wielki krach na giełdzie, który dodatkowo zapoczątkował kryzys gospodarczy. Za okres trwania III fali uznaje się lata 1950-1970. Po zakończeniu wojny firmy powoli wracały do procesów fuzji i przejęć. Z dnia na dzień rosła liczba przedsiębiorstw decydujących się na takie przedsięwzięcie. III fala rozwijała się i trwała aż do nastania kryzysu na rynku finansowym w 1970 roku. Za początek fali IV uznawane są lata 80 ubiegłego wieku. Wówczas wszystkie światowe rynki dopiero co zaczynały podnosić się po kryzysie najpierw wojennym, a później tym, który opanował rynek w latach 70. Fala IV trwałą stosunkowo krótko, bowiem zakończyła się w roku 1987. Przyczyną takiego stanu rzeczy, podobnie jak poprzednio, był trwający na giełdach całego świata finansowy kryzys.

Fala V i współczesny rynek

Za oficjalny moment rozpoczęcia fali V uznawany jest rok 1993. To wtedy najsilniej rozpoczynały rozwijać się wszelkie globalizacyjne trendy w światowej gospodarce. Pojawiały się także coraz to nowsze technologie, które jedna ze względy na pewne ograniczenia nie były łatwo dostępne dla każdego przedsiębiorstwa. Chociaż zjawiska fuzji i przejęć występują już od ponad wieku, to wszelkie fazy, przez jakie te zjawiska przechodziły dość znacząco się pomiędzy sobą różnią. Do takiego staniu rzeczy przyczyniło się wiele czynników, między innymi takich jak stan gospodarki czy ówczesna kondycja powiatowej giełdy. Zauważyć można jednak, że niezależnie od fazy, najczęściej fuzje czy przejęcia firm przypadały na okresy największych rozkwitów gospodarczych. Duży wpływ na intensyfikację tego rodzaju zjawiska miała również łatwość pozyskania kapitału inwestycyjnego, niezbędnego do rozwoju różnego rodzaju przedsięwzięć.