Działki komercyjne i ich podstawowe aspekty

Działki komercyjne i ich podstawowe aspekty
Jasiek
maj24/ 2017

Nie ma ustawowej definicji słowa komercja, a więc działki komercyjne również nie będą zapisane w polskim prawie. Należy więc odnieść się do słownikowej definicji słowa „komercja”, które łączy się z dwoma elementami: „obliczony na zysk” oraz „przynoszący dochód”.

Co to są działki komercyjne?

Najprościej rzecz ujmując są to nieruchomości przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, które odznaczają się charakterem nie-mieszkalnym. Ponadto mogą stanowić one również przedmiot najmu. Stają się one wówczas produktem inwestycyjnym, który generuje odpowiedni przychód określony w umowie najmu.

Takie działki komercyjne można podzielić biorąc pod uwagę sposób generowania przez nie dochodu. Można przyjąć, iż inwestorzy działają w ramach portfela głównego, w którym znajdują się inwestycje długoterminowe, które są rzadko sprzedawane, a także portfela taktyczne, w ramach którego inwestycje przeznaczane są do szybkiej sprzedaży. Biorąc pod uwagę takie rozważania nieruchomości można podzielić na:
– spekulacyjne,
– kapitałowe,
– rozwojowe,
– komercyjne.

Podział nieruchomości komercyjnych

Nieruchomości komercyjne generują periodyczne przychody, które mogą pochodzić z ich użytkowania lub własności w postaci przepływających w czasie strumieni kapitałowych. Przychody te mogą wynikać z czynszu lub udziału właściciela nieruchomości w dochodzie operacyjnym, który z kolei generowany jest z działalności prowadzonej z wykorzystaniem danej nieruchomości.

Dzięki takiej definicji nieruchomości komercyjne można dalej podzielić na kolejne podkategorie:
– nieruchomości mieszkaniowe na wynajem,
– nieruchomości handlowo-usługowe,
– nieruchomości rekreacyjne i wypoczynkowe,
– nieruchomości przemysłowe.

Przykłady nieruchomości komercyjnych

Bardzo często można spotkać się z zakupem lokali mieszkalnych, które przeznaczane są na wynajem. Jest to jeden z dość powszechnych i bardzo często stosowanych sposobów przez bardzo duże grono osób. Przyglądając się z kolei nieruchomościom handlowo-usługowym, to te z kolei bardzo często przynoszą dochód w postaci miesięcznego czynszu za wynajem. Do tego typu nieruchomości można zaliczyć zarówno biurowce, jak i potężne centra handlowe, gdzie poszczególne lokale wynajmowane są mniejszym podmiotom mającym zamiar prowadzić w danym miejscu działalność gospodarczą. Takie lokale na wynajem można spotkać w całej Polsce, jednak aglomeracja śląska szczególnie obfituje w tego rodzaju nieruchomości.

Do nieruchomości wypoczynkowych i rekreacyjnych można zaliczyć przede wszystkim hotele, których właściciel posiada udział w przychodzie operacyjnych. Podobnie jest w przypadku stacji benzynowych, jednak należy już zaliczyć do nieruchomości przemysłowych. Jest ich bardzo dużo zarówno na terenie zwartej, śląskiej zabudowy jak i w całej, południowej części naszego kraju.

Artykuł powstał we współpracy z GTB Metropolis