Zasiłek rodzinny w Norwegii także dla pracujących tam Polaków

Jasiek
Listopad06/ 2018

W poszukiwaniu pracy wielu Polaków wyjechało między innymi do Norwegii. Osobom pracującym w tym kraju legalnie przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego. Co muszą zrobić, aby otrzymać zasiłek rodzinny w Norwegii?

 

Dla kogo jest zasiłek rodzinny w Norwegii?

Zasiłek rodzinny w Norwegii to świadczenie, które może zostać przyznane także Polakom, którzy pracują na terenie tego kraju. Aby jednak takie świadczenie im przysługiwało, praca, którą wykonują powinna być legalna. Zasiłek rodzinny w Norwegii wypłacany jest na każde dziecko, które nie ukończyło osiemnastego roku życia. O wypłatę tego świadczenia spełniający warunki Polacy mogą ubiegać się za okres do trzech lat wstecz. Zgodnie z przepisami, które dotyczą przyznawania zasiłków rodzinnych w Norwegii, Polacy mogą otrzymać zasiłek rodzinny także w sytuacji, gdy dzieci pozostały na terenie Polski. Zasiłek wypłacany jest również osobom samotnie wychowującym dzieci. Po spełnieniu pewnych warunków osobom tym może zostać wypłacony rozszerzony zasiłek rodzinny. Wysokość zwykłego zasiłku rodzinnego to 970 koron norweskich.

 

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o zasiłek

Osoby, które chcą otrzymać w Norwegii zasiłek rodzinny muszą do wniosku dołączyć pewne dokumenty. Są to między innymi:

  • umowa o pracę;
  • odcinki pensji otrzymywanej w Norwegii;
  • roczne zestawienie dochodów otrzymane od pracodawcy;
  • akt urodzenia dziecka. Jeśli dokument ten nie został wystawiony na druku unijnym powinien zostać przetłumaczony na język norweski lub język angielski;
  • pozwolenie na pobyt;
  • akt ślubu. Z dokumentem tym należy postąpić analogicznie, jak z aktem urodzenia dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego w Norwegii mają prawo także Polacy, których norwescy pracodawcy zatrudniają na podstawie umów o pracę. Dobra wiadomość to taka, że można otrzymać go do 3 lat wstecz.

zobacz więcej …. zobacz więcej …. zobacz więcej ….