Prefabrykowane ściany betonowe a bariery architektoniczne

Jasiek
październik22/ 2018

Konstrukcje wykonane z prefabrykowanych ścian betonowych, pozwalają na wyeliminowanie szeregu barier inżynieryjnych, z którymi inwestorzy musieli się zmierzyć już od dawna, rzecz jasna w kontekście budownictwa tradycyjnego.

Po pierwsze czas

Prefabrykowane ściany betonowe to rozwiązanie, pozwalające na znaczne skrócenie czasu trwania inwestycji budowlanej. Budując klasycznymi metodami, czas stawiania budynku włącznie z jego wykończeniem, to około 7 – 8 miesięcy. Z oczywistych względów, czas ten może ulec znacznemu wydłużeniu, jeśli np. pojawią się niekorzystne warunki atmosferyczne.

Budowa domu w oparciu o prefabrykowane ściany betonowe pozwala ten problem wyeliminować. Czas składania konstrukcji inwestycji z wykorzystaniem tej metody oscyluje w granicy jednego tygodnia, a nawet dnia, jeśli bryła budynku jest prosta.

Po drugie – wilgoć

Murowanie ścian na deszczu nie jest dobrą opcją, zważywszy na fakt ciągłego osłabiania zaprawy przez oddziałujący deszcz. W przypadku prefabrykowanych ścian betonowych ten problem w ogóle nie ma miejsca. Dlaczego? Ponieważ ściany te mają bardzo niską nasiąkliwość. Jeśli przygotowuje się je w zabezpieczonym przed wilgocią miejscu (np. na hali produkcyjnej), nie naraża się ich na uszkodzenie.

Wracając do nasiąkliwości, prefabrykaty nasiąkają w bardzo małym stopniu. Dzięki temu, można je stosunkowo łatwo wysuszyć. Można też – jeśli zachodzi taka potrzeba – ogrzać wnętrze budynku, o ile rzecz jasna jego konstrukcja została w sposób odpowiedni zamknięta. Więcej informacji znajdziesz na stronie prefabrykowane ściany betonowe.

Po trzecie – kształt domu

Budowa domu z wykorzystaniem prefabrykowanych ścian betonowych, daje ogromne możliwości wyboru ostatecznego kształtu inwestycji. I choć oczywiście musi być to ujęte w projekcie, to jednak warto pamiętać, że jego kształt i konstrukcja może mieć dowolną formę, choć oczywiście spełniającą podstawowe zasady budowlane.

Nawiasem mówiąc, coraz więcej firm oferujących budowę domu z prefabrykowanych ścian betonowych, umożliwia co prawda wykonanie wcześniej przygotowanego projektu, ale też daje wolną rękę inwestorowi, w kontekście wprowadzenia ewentualnych modyfikacji do całości założeń technicznych. Dopiero na ich podstawie (po wykonaniu rzetelnej, trójwymiarowej wizualizacji), możliwe jest rozpoczęcie prac i postawienie budynku w stanie surowym i zamkniętym.

Podsumowanie

Budowa domu z wykorzystaniem prefabrykowanych ścian betonowych, to nowoczesna, bezpieczna i otwarta na modyfikacje techniczne inwestycja, którą warto wykorzystać w procesie realizacji własnej inwestycji.

zobacz więcej …. zobacz więcej …. zobacz więcej ….