Instalacja i eksploatacja separatorów tłuszczu

Instalacja i eksploatacja separatorów tłuszczu
Jasiek
wrzesień12/ 2017

Separatory tłuszczu muszą być stosowane w systemach kanalizacyjnych, gdyż niezbędne jest oczyszczanie, to znaczy zatrzymywanie i oddzielanie zanieczyszczeń organicznych przed przed odprowadzeniem ścieków do kanalizacji. Zanieczyszczenia te pochodzą ze ścieków gospodarczych.

Separatory do oczyszczalni – czemu się je stosuje?

Ich instalacja wymagana jest wszędzie tam, gdzie ścieki zawierają tłuszcz w większej ilości niż w typowych ściekach bytowych. Problem polega bowiem na tym, że tłuszcze roślinne i zwierzęce są substancjami, które nie rozpuszczają się w wodzie. Czyli – bezpośrednie wprowadzenie tłuszczu do instalacji kanalizacyjnej może spowodować problemy eksploatacyjne takie jak:
– zmniejszenie przekroju przewodów (zarastanie), co dzieje się w wyniku osadzania się tłuszczu na ściankach (w skrajnych przypadkach dochodzi do zatkania przewodów),
– emisję gazów i związanych z tym nieprzyjemnych zapachów, które powstają ze względu na przebiegające procesy gnicia,
– korozję urządzeń,
– negatywny wpływ na pracę biologicznych oczyszczalni ścieków, głównie przez zwiększone zużycie tlenu i zarastanie złóż biologicznych.

Separatory oleju – instalacja

Urządzenia te instaluje się tylko i wyłącznie w celu oddzielenia olejów i tłuszczów organicznych. Nie można do nich wprowadzać ani ścieków bytowych, ani wody deszczowej. Separatory oleju powinny być w miarę możliwości umieszczone blisko źródła powstawania zanieczyszczeń. Zakazana jest ich instalacja w pomieszczeniach zamkniętych, a niewskazana: blisko stref pieszych, parkingów, czy w obszarach magazynowania. Aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów, trzeba unikać umieszczania ich blisko obiektów mieszkalnych. Urządzenia te powinny być zabezpieczane przed mrozem i łatwo dostępne dla pojazdów obsługi. Każda Instalacja powinna być wyposażona w wywiewki wentylacyjne i w system wentylacji wysokie.

Separatory tłuszczu – eksploatacja

Podstawą prawidłowego funkcjonowania tych urządzeń jest ich regularna kontrola i opróżnianie. To drugie uzależnione jest od ilości oczyszczanych ścieków, a także od zawartości tłuszczów. Jednak średnio powinni się to robić raz na miesiąc. Natomiast
kontrole separatorów (w tym grubości warstwy gromadzonego tłuszczu), muszą się odbywać co siedem dni. Grubość warstwy odseparowanego tłuszczu nie powinna być większa niż 18-20 centymetrów. Należy też przestrzegać lokalnych przepisów, które dotyczą usuwania i odzyskiwania odpadów. Ważne jest, by wszystkie części wymagające konserwacji były łatwo dostępne dla wozu asenizacyjnego.

Artykuł powstał we współpracy z https://www.oczyszczalnie-metalbud.pl/separatory-oleju-tluszczu

zobacz więcej …. zobacz więcej …. zobacz więcej ….